Våra tjänster

Teknisk konsultation, Support, drift och administration

Vi kan hjälpa er med enstaka frågor eller problem men även ta ett helhetsansvar och stödja er med all IT support, dator support, servrar, nätverk, lagring, applikationer, telefoni etc. Så att ni kan fokusera på det som är er kärnverksamhet.

Vare sig om ni är ett enmansföretag eller många anställda, med ett eller flera kontor så är det mycket som skall fungera, tillgänglighet är ett måste. – Vi kan hjälpa er med detta.

Vi hjälper er som tekniker med installationer, support och drift samt att vi hjälper er att proaktivt minimera driftstörningar i ert dagliga arbete och se tekniska möjligheter för framtiden.

– Vi utlovar en hög servicegrad och personligt engagemang i alla våra åtaganden.

Nulägesanalys och Rådgivning

En nulägesanalys ger både er och oss chansen att skapa en bild av hur er IT-miljö ser ut idag. Det är ett första steg i ett bra samarbete och i många fall en nödvändighet för att vi skall kunna hjälpa er så bra och effektivt som möjligt framöver.

Tillsammans med er så skapar vi en nulägesrapport som vi sedan har som grund för hur er IT-miljö ser ut idag.
Utefter denna rapport så kan vi se över vad ni eventuellt behöver prioritera och förändra för att få er IT-miljö så kostnadseffektiv, säker och användarvänlig som möjligt.

I ett mindre och medelstort bolag så är det många gånger VD eller IT-ansvarig som är ensam om att besluta vad man bör göra och vad som faktiskt måste göras när det gäller IT.
Svåra val måste många gånger tas av en person som kanske inte alltid har tiden eller rätt kunskap.

IT är en väldigt viktig del för att ta ett bolag framåt och öppnar upp för nya affärer och möjligheter. – Låt oss rådgiva och hjälpa er med detta.