Nulägesanalys & rådgivning

En nulägesanalys ger både er och oss chansen att skapa en bild av hur er IT-miljö ser ut idag. Det är ett första steg i ett bra samarbete och i många fall en nödvändighet för att vi skall kunna hjälpa er så bra och effektivt som möjligt framöver.

Tillsammans med er så skapar vi en nulägesrapport som vi sedan har som grund för hur er IT-miljö ser ut idag.
Utefter denna rapport så kan vi se över vad ni eventuellt behöver prioritera och förändra för att få er IT-miljö så kostnadseffektiv, säker och användarvänlig som möjligt.

I ett mindre och medelstort bolag så är det många gånger VD eller IT-ansvarig som är ensam om att besluta vad man bör göra och vad som faktiskt måste göras när det gäller IT.
Svåra val måste många gånger tas av en person som kanske inte alltid har tiden eller rätt kunskap.

IT är en väldigt viktig del för att ta ett bolag framåt och öppnar upp för nya affärer och möjligheter. – Låt oss rådgiva och hjälpa er med detta.